Wat is het verschil tussen ECb en ECw van mijn bodemvocht sensor?

De bodemvocht sensor toont ECb en ECw als data. De sensor meet ECb (Bulk EC). De bulk EC is de elekrische geleiding gemeten van de bulk substraat, water en lucht. Sensoren die bodemvocht meten, meten allemaal bulk EC. De standaard in de agrarische sector is echter ECw (Pore EC). Dit is een berekende waarde van de verwachtte elektrische geleiding van het water wannneer deze is gewonnen uit de poriën van het substraat of uit andere bodemsoorten.

Echter om ECw te kunnen meten, zouden kleine sensoren in microscopische watergevulde poriën ingebracht moeten worden. Het is onmogelijk om de EC te meten van water van deze grootte. Het is zelfs alleen mogelijk om Pore EC te meten bij het nemen van een bodemvochtmonster. Om alsnog een EC pore gehalte te kunnen geven, maken we dus gebruik van een berekening. In deze berekening is de vochtgehalte en ECb meegenomen.

Een bepaalde calibratie en bodemvochtgehalte kan een effect hebben op de ECw waarde. Ook bij een bodemvochtgehalte van minder dan 25%, is de ECw niet nauwkeurig. Hierdoor worden deze waarden dan ook niet getoond in de grafiek wanneer dit het geval is.