1. 30MHz support
  2. Apps & speciale widgets
  3. Radiation-Temperature Ratio (RTR) app

Instellen van de Radiation-Temperature Ratio (RTR) applicatie

Na het installeren van je RTR kit (of wanneer je al gebruik maakt van licht en temperatuur sensoren) ben je klaar voor het instellen van de RTR applicatie. Je hebt een PAR sensor nodig voor het meten van straling en een temperatuur-luchtvochtigheidsensor voor de omgevingstemperatuur. Als deze twee sensoren beschikbaar zijn in het platform kun je gebruik maken van de RTR applicatie.

Is de applicatie nog niet beschikbaar in jouw platform (zie linker menu onder 'Apps')? Stuur een e-mail naar support@30mhz.com met je organisatienaam en wij installeren de RTR applicatie voor je.

In dit artikel:

Stel je RTR strategie in

Verkrijg de streeftemperatuur

Stuur bij en evalueer

Stel je RTR strategie in

De eerste stap in het gebruik van de RTR applicatie is het bepalen van je RTR strategie. Dit betekent dat je de basis temperatuur en de temperatuurstijging per 10 mol licht, bepaalt.

Als je de waardes van jouw RTR strategie al kent, of wanneer je een bestaande strategie wil volgen, kun je meteen doorgaan naar het bepalen van je streeftemperatuur.

Stap 1 - Instellen van de Radiation to Temperature Ratio grafiek

Deze grafiek laat de ratio tussen licht en temperatuur zien, gebaseerd op eerdere metingen in de kas. Kies een recente periode (zoals afgelopen week). Of een groeiperiode waarvan je weet dat de plantkwaliteit erg goed was. We kunnen de grafiek uit deze periode gebruiken om de optimale temperatuur te berekenen voor verschillende lichtomstandigheden. Om de grafiek te bewerken klik je op het potlood in de rechterbovenhoek.

Figuur A. Eindresultaat RTR grafiek

Stap 2 - Selecteer databronnen

Als databron kies je voor de x-as een PAR sensor en voor de y-as temperatuur sensor. Deze sensoren moeten representatief zijn voor het licht en de temperatuur in de kas.

Stap 3 - Creëer de trendlijn d.m.v. ijkpunten

Kies twee ijkpunten in de grafiek die een goede temperatuur/stralingsbalans laten zien. Dit kunnen punten (oranje cirkels) uit de grafiek zijn (zie figuur B), of misschien weet je al wat de optimale temperatuur is voor een bepaalde hoeveelheid straling.

image

Figuur B. Voorbeeld van een ijkpunt uit de grafiek.

Je vult het eerste en tweede ijkpunt in, zoals in Figuur C.

Scherm­afbeelding

Figuur C. Vul 2 ijkpunten in

Wanneer deze ijkpunten zijn ingevuld, wordt de blauwe trendlijn weergegeven in de grafiek. Deze trendlijn is gebaseerd op de twee ijkpunten en bepaalt de radiation-temperature ratio. De basis temperatuur en de temperatuurstijging per 10 mol, worden weergegeven bovenaan de grafiek. Deze waardes bepalen je RTR strategie en worden gebruikt om de streeftemperatuur te berekenen. Zie Figuur D voor een samenvatting van de RTR strategie.

Group

Figuur D. Samenvatting van de RTR strategie.

Verkrijg de streeftemperatuur

Met behulp van de RTR strategie zoals we die hierboven bepaald hebben, kunnen we de streeftemperatuur bepalen gebaseerd op de optimale temperatuur voor een bepaalde hoeveelheid lichtinstraling per dag.

Stel de RTR streeftemperatuur grafiek in

Deze grafiek laat de streeftemperatuur en de gerealiseerde temperatuur in de kas zien. Door het bewerken van de grafiek (potloodje rechtsboven) kun je de licht- en temperatuursensor selecteren waarop de streeftemperatuur (en gerealiseerde temperatuur) gebaseerd wordt. Vul de basis temperatuur en temperatuurstijging per 10 mol licht in, zoals bepaald m.b.v. de RTR grafiek of op basis van je eigen kennis.

Doormiddel van de ingevulde gegevens wordt de streeftemperatuur berekend en weergegeven in de grafiek, Figuur E. De blauwe lijn toont de gemeten temperatuur en de oranje lijn de streeftemperatuur.

Scherm­afbeelding

Figuur E. Streeftemperatuur grafiek, blauw is de gerealiseerde temperatuur, oranje de streeftemperatuur

Stuur bij en evalueer

Nu de RTR strategie en streeftemperatuur bepaald zijn, kun je aan de slag met het behalen van optimale temperaturen in je kas. De applicatie maakt het ook eenvoudig om te evalueren of je afwijkt van je ideale RTR strategie.

Stuur bij

Gebruik de weersvoorspelling en de streeftemperatuur van afgelopen week om de streeftemperatuur van de dag te bepalen. Voor optimale gezondheid van je plant is het niet alleen belangrijk dat de temperatuur voldoet aan de streeftemperatuur zoals bepaald wordt door je RTR strategie, maar ook dat de temperatuur niet teveel schommelt voor stabiliteit.

Zie in onderstaand voorbeeld (Figuur F) hoe je de weersvoorspelling kunt gebruiken om de streeftemperatuur voor de komende dagen te bepalen.

Voorbeeld

Figuur F. Voorbeeld van de streeftemperatuur bepalen aan de hand van de weersvoorspelling

Evalueer

Gebruik de RTR-grafieken om patronen te identificeren tussen de streeftemperatuur en de werkelijke temperatuur.

De werkelijke temperatuur is consequent te hoog. Dit duidt op overmatige verwarming of slechte ventilatie. Er bestaat een kans om energie te besparen en hittestress bij je planten te voorkomen.

De werkelijke temperatuur is consequent te laag. Dit wijst op onvoldoende verwarming of slechte isolatie. Het verhogen van de temperatuur of het aanpassen van het licht in de kas voorkomt verminderde plantontwikkeling.

99201933-505d-467f-93f6-23fd2e6c4ebf.png