Vereisten voor externe router en DataPlan (SIM)

Dit artikel adviseert over een oplossing voor als er geen internet beschikbaar is op de locatie. Een internetverbinding kan worden gecreëerd met behulp van een mobiele router die werkt met een mobiele dataverbinding. In de volgende secties worden de geadviseerde modem, en het minimaal vereiste mobiele data-abonnement, besproken om met de 30MHz producten te kunnen werken.

Wat heb je nodig om een ​​internetverbinding te maken met een mobiele router:

  1. 30MHz Gateway
  2. Mobiele router (apart aan te schaffen)
  3. Mobiel data-abonnement/simkaart (apart aan te schaffen)

Mobiele router

Een mobiele router, algemeen bekend als een LTE-router, is een apparaat dat verbinding maakt met het mobiele netwerk en het mobiele internet omzet in een internetverbinding via ethernet en/of wifi. Om verbinding te maken met het mobiele netwerk hebben de meeste routers een simkaart van de telecomprovider nodig.

Minimale router vereisten

De 30MHz Gateway vereist een internetverbinding via ethernet. Daarom is het belangrijk dat de mobiele router minimaal één ethernetpoort heeft (ook wel LAN/WAN-poort of RJ45-poort genoemd). De onderstaande afbeelding laat zien hoe de 30MHz Gateway moet worden aangesloten op een mobiele router.

EXT1.png

De volgende tabel toont alle minimumvereisten van de mobiele router om te werken met de 30 MHz Gateway:

Bekende werkende routers met 30MHz Gateway

Huawei B311 router

De geadviseerde router is de Huawei B311 Router die in de meeste landen algemeen verkrijgbaar is. Deze router is stabiel bevonden en voldoet aan alle eisen. Het is voorzien van een extra externe antenne die in afgelegen gebieden kan worden gebruikt om de ontvangst van mobiele gegevens te vergroten.

EXT3.pngEXT2.png

Data plan

Om gebruik te kunnen maken van een mobiele internetverbinding moet u een abonnement hebben bij een telecomaanbieder. Voor de meeste abonnementen geldt een maximale datalimiet per maand. Het is belangrijk dat deze hoeveelheid mobiele data voldoende is om alle data te verwerken die door de 30MHz Gateway wordt gebruikt. In de volgende paragrafen wordt uitgelegd hoe u het minimaal vereiste dataplan kunt berekenen. Verder wordt een gebruikersvoorbeeld gegeven voor het berekenen van het juiste dataplan.

Volg de instructies van uw mobiele provider voor het instellen van uw internetverbinding en raadpleeg hun ondersteuning voor elk probleem met de internetverbinding.

Minimaal vereist data-abonnement

Afhankelijk van het aantal apparaten dat is aangesloten op de 30MHz Gateway, wordt een andere hoeveelheid data gebruikt door de mobiele router. Over het algemeen verbruikt elk apparaat ongeveer 400 MB per maand, inclusief de Gateway en Repeaters zelf.

De volgende formule laat zien hoe u het minimaal vereiste dataplan kunt berekenen:

Minimaal data-abonnement = aantal apparaten x 400MB/maand

Belangrijk: dit is het minimale data-abonnement dat nodig is om uw sensoren netwerk te laten werken, er wordt geen rekening gehouden met andere apparaten (persoonlijke computer of telefoons) die dezelfde internetverbinding gebruiken.

Voorbeeld

Laten we uitgaan van de volgende opstelling:

- 1x 30MHz-gateway

- 1x 30MHz-repeater

- 4x sensoren

Met behulp van de formule in de vorige sectie kan het minimaal vereiste dataplan worden berekend. Zoals besproken in de vorige sectie, verbruikt elk apparaat 400 MB. Daarom moeten we weten uit hoeveel apparaten het netwerk bestaat. In ons voorbeeld bestaat het netwerk in totaal uit 6 apparaten. Let op: ook de Repeater en Gateway worden in de berekening meegenomen. Als u dit in de formule invult, krijgt u het volgende resultaat:

Minimum data-abonnement = aantal apparaten x 400 MB/maand = 6 x 400 MB/maand = 2400 MB/maand

Dit betekent dat we op zoek moeten naar een data-abonnement met minimaal 2400 MB (2,4 GB) per maand.

Hulp nodig? Neem contact met ons op!