Wat is de juiste sensor-diepte voor mijn gewas?

Het toedienen van gietwater dient te worden beperkt tot een hoeveelheid die alleen doordringt tot de effectieve wortelzone-diepte. Toepassingen boven deze hoeveelheid zullen leiden tot verspilling van water en extra pompkosten. Om het watergehalte beter te begrijpen moet de sensor in de effectieve wortelzone geplaatst worden. Waar deze zone zich bevindt is afhankelijk van het type gewas.

De effectieve wortelzone-diepte is de diepte van de grond die door het hoofdlichaam van de plantenwortels wordt gebruikt om het meeste opgeslagen vocht te verkrijgen. Het is niet hetzelfde als de maximale diepte van de wortelzone (de maximale verlenging van de wortels). Ongeveer 70% van het door de wortel onttrokken vocht wordt verkregen in de bovenste helft van de wortelzone; ongeveer 20% vanaf het derde kwartaal; en ongeveer 10% uit de grond in het diepste kwart van de wortelzone.

Manual_effective_root_zone-02.png

Suggesties voor sensor-diepte

De voorgestelde sensor-diepte wordt bepaald op basis van 3 variabelen:

  • Specifieke diepte van de wortelzone van het gewas
  • Sensor afmetingen
  • Ervaring op basis van gebruiksscenario's van telers

Klik op de Support-knop als je hulp nodig hebt, en neem contact met ons op!