De Y-assen zijn verbeterd!

Velen van jullie zullen blij zijn met de volgende update: we hebben de y-assen verbeterd in het platform!

Y-as_general.png

Dit artikel bevat het volgende:
Nieuwe situatie vs. oude situatie
Maar wat heeft dit effect op mijn huidige grafieken?
Je eigen y-assen aanpassen

Nieuwe situatie vs. oude situatie

We hebben enkele veranderingen aan de y-assen doorgevoerd. Deze veranderingen kunnen een grote impact hebben voor de visualisatie van de data. Maar wat hebben we eigenlijk veranderd?

In de oude situatie definieerde het platform welke meeteenheid op de linker en rechter y-as werd geplot. Het was eerder niet mogelijk om dit aan te passen. Maar dit kan vanaf nu wel! Je kunt zelf aangeven welke meeteenheid op de linker y-as en welke op de rechter y-as wordt geplot.

Het zelf bepalen van de twee y-assen is niet het enige dat wij hebben aangepast. Want wat zou er gebeuren als je meer dan twee meeteenheden wilt tonen in één grafiek? Voorheen zouden de overige meeteenheden worden geplot op de linker y-as. Nu heeft elke meeteenheid zijn eigen y-as. Dit betekent dat naast de twee y-assen ook "onzichtbare" y-assen aanwezig zijn. Een grafiek kan dus over meer dan twee y-assen beschikken.

Daarnaast is het nu mogelijk om het bereik van de y-assen per grafiek aan te passen. Dit kun je per meeteenheid instellen wanneer je een grafiek aanmaakt of aanpast.

Wat voor effect hebben deze veranderingen op mijn huidige grafieken?

Natuurlijk hebben deze verandering invloed op jouw huidige grafieken. Grafieken met meer dan twee meeteenheden, zullen er anders uit zien door de "onzichtbare" y-assen. Als voorbeeld, laat de onderstaande afbeelding het effect van deze veranderingen zien.

y-axes_changes_.pngHet effect van de veranderingen voor huidige grafieken, weergegeven in de nieuwe situatie (links) en de oude situatie (rechts).

Je eigen y-assen aanpassen

Nu dat je weet wat er veranderd is, kun je de y-assen naar eigen wens aanpassen. Probeer het eens uit, of klik hier voor instructies!