1. 30MHz support
 2. Developer documentatie

Ingest API: Externe sensor data toevoegen

De eerste stap is het creëren van import checks. Een import check bevat alle data van een sensor en creëert een api pad waar waardes naartoe verzonden kunnen worden. Import checks kunnen aangemaakt worden door te navieren naar de sensor pagina in het dashboard. Klik vervolgens rechts bovenin op Voeg nieuwe sensor toe. Klik op Sensor, en vervolgens op External sensor.

external-sensor1-1024x459.jpg

We vullen de naam in, eventueel een beschrijving, selecteren de sensor type en klikken op Aanmaken.

Sensor types
Sensor types bevatten alle informatie over hoe data weergegeven wordt. Een sensor type bevat informatie zoals de metriek + eenheid (Temperatuur = oC), data types en verwachte JSON waardes. Lees hier hoe je zelf een sensor type kunt maken.

Data versturen naar een import check

De laatste stap is het versturen van de data naar de api. Nadat de check is opgeslagen zien we de settings pagina. Hier zien we het pad met voorbeeld data.

We kunnen een post doen naar:

https://api.30mhz.com/api/ingest/organization/www.30mhz.com

Met deze waardes (dit verandert aan de hand van de import check en sensor type):

[ 
 { 
 "checkId": "import_check_id", 
 "timestamp": "A valid ISO 8601 DateTime format value with an explicitly set timezone value (e.g. 2017-01-17T19:23:02Z, 2017-01-17T19:23:02+06:45)", 
 "data": 
  {
   "temp": "double", 
   "hum": "double" 
  },
"updateData": true, "status": "ok || fail", "error": "custom error text message" } ]

Stel de eigenschap "UpdateData" in op False als je een andere event wilt maken op hetzelfde tijdstempel als bestaande event. Als "UpdateData" niet is ingesteld, wordt het standaard ingesteld op true, en zullen de inkomende gegevens elke bestaande event bijwerken voor het gegeven tijdstempel. Meerdere events op hetzelfde tijdstempel voor dezelfde checkid worden geaggregeerd wanneer ze worden opgehaald.

De waardes zitten binnen een array. Hierdoor kunnen we (optioneel) meerdere sensor data (import checks) in 1 call doen:

[{import_check_1...},{import_check_2...},{etc...}]

API Keys
Om de API te gebruiken zijn API keys vereist. Lees hoe API keys in de Authorization header moeten worden toegevoegd.