1. 30MHz support
 2. Developer documentatie

Ingest API: Sensor types maken

Sensor types bevatten alle informatie over hoe data weergegeven wordt. Een sensor type bevat informatie zoals de metriek + eenheid (Temperatuur = oC), data types en verwachte json waardes. Om een nieuwe sensor type aan te maken, kan de volgende endpoint gebruikt worden: POST /sensor-type/organization/{organizationId}

Als we data willen integreren voor het tellen van bijvoorbeeld insecten en temperatuur, kunnen we een POST sturen naar:

POST https://api.30mhz.com/api/sensor-type/organization/{organizationId}

Met deze waardes (dit verandert aan de hand van de import check en sensor type):

{
  "name": "Insect count and temperature",
  "description": "Counting insects in a greenhouse",
  "icon": "<i class=\"material-icons\">favorite</i>",
  "color": "#71cee9",
  "decimals": 1
  "metrics": ["count","temperature"],
  "jsonKeys": ["bug", "temp"],
  "jsonLabels": ["Bug", "Temperature"],
  "dataTypes": ["long", "double"],
  "external": true
}

name
Naam van de sensor type

description
Een beschrijving van de sensor type

icon
Icoon van de sensor. Deze zal zichtbaar zijn in de sensor lijst en de widgets. Deze iconen kunnen gebruikt worden.

color
Gewenste kleur voor de widgets

decimals
Aantal decimalen van de metingen. Data met 1 decimalen ziet er als volgt uit in het platform: 10.4 of 8.1.

metrics
Id's van de meeteenheid. De meeteenheid bepaalt wat de gebruikers zien in het dashboard. De meeteenheden van temperatuur zijn bijvoorbeeld oC of F. Om de mogelijke meeteenheden te bekijken, kan de volgende endpoint gebruikt worden: GET /metric.

jsonKeys
Json keys bepalen hoe data wordt opgeslagen en opgehaald.

jsonLabels
Json labels bepalen wat de gebruiker ziet bij het selecteren van de meeteenheid. Bij twee temperatuur eenheiden, is het mogelijk om met de json label onderscheid te maken. Bijvoorbeeld: Temperatuur 1 = Greenhouse A en temperatuur 2 = Temperature Outside.

dataTypes
Data types is de type data dat wordt opgeslagen per json key. De mogelijke types zijn:

["long", "double", "boolean", "string"]

external
Aangezien externe data wordt toegevoegd, staat deze op true.

organizationId in the post url
De organisatieId wordt ook toegevoegd.

Import checks maken

Na het maken van de sensor type, kun je de sensor type gebruiken om een import check te creëren. Deze checks kunnen gebruikt worden om data te integreren naar het 30MHz platform. Lees hier hoe je een import check kunt maken.